โฆษกชาวบ้านพบประชาชน (28/8/62)

https://www.youtube.com/watch?v=5LUEPh1fFV4&feature=youtu.be

999 total views, 12 views today