จนท.ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลาเข้ารับการฝึกอบรม การขยายพันธุ์และปฏิบัติการดูแลรักษากาแฟอะราบิกาในโรงเรือนอนุบาล เตรียมแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่

จนท.ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลาเข้ารับการฝึกอบรม การขยายพันธุ์และปฏิบัติการดูแลรักษากาแฟอะราบิกาในโรงเรือนอนุบาล เตรียมแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

คณะทำงานด้านเศรษฐกิจกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้านำเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลาเข้ารับการฝึกอบรม การขยายพันธุ์และปฏิบัติการดูแลรักษากาแฟอะราบิกาในโรงเรือนอนุบาล เพื่อเตรียมการเพาะเมล็ดพันธุ์ให้เป็นต้นกล้ากาแฟ เตรียมแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ พันเอก สุธรรม กังแฮ รองผู้อำนวยการสำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำคณะเจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา อ.ธารโต จ.ยะลา เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการเพาะเมล็ดพันธุ์, การขยายพันธุ์ และการอนุบาลต้นกล้ากาแฟ อะราบิกาในโรงเรือน โดยมี นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมคณะวิทยากรให้การต้อนรับ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

สำหรับการฝึกอบรมการขยายพันธุ์และการดูแลรักษากาแฟอะราบิกาในโรงเรือนอนุบาลในครั้งนี้ วิทยากรจากศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ได้ให้ความรู้และสาธิตการเพาะเมล็ดพันธุ์, การขยายพันธุ์ และการอนุบาลต้นกล้ากาแฟ อะราบิกาในโรงเรือน ตั้งแต่การเลือกพื้นที่ปลูก, การเลือกเมล็ดพันธุ์กาแฟ , การขยายพันธุ์, การปลูกและการดูแลรักษา, การให้น้ำ, การใส่ปุ๋ย, การกำจัดโรคแมลงวัชพืช, การเก็บเกี่ยว, การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เพื่อนำไปดำเนินการเพาะเมล็ดพันธุ์ต้นกล้ากาแฟและแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำไปปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็ก

 1,497 total views,  6 views today