ในหลวง ร.10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ณ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในหลวง ร.10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ณ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, เครา, ท้องฟ้า, หมวก และสถานที่กลางแจ้ง

            เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ณ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชจากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมติดตามคณะองคมนตรีบินสำรวจสภาพพื้นที่ไฟไหม้ และสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุ

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

            ภายหลังการบินสำรวจ คณะองคมนตรี ได้เดินทางลงพื้นที่ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนหน้า ณ สถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนจะเดินทางต่อไปยังวัดโพธาราม (วัดควนเคร็ง) เชิญสิ่งของพระราชทาน 500 ชุด มอบให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยป่าพรุควนเคร็ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัยได้รับทราบ ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และได้เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ได้เสียสละปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 4 คน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ฝูงชน

——————————-

 984 total views,  3 views today