นราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการ “นราสีขาว” บำบัดผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่

นราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการ “นราสีขาว” บำบัดผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

           ที่กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมมอบนโยบายให้กับชุดปฏิบัติการร่วมในการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนราธิวาส โดยมี พ.อ.รุ่งโรจน์ อนันตโท ผู้บังคับการทหารราบที่ ร.151 กองพลทหารราบที่ 15 นายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอตากใบ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรม

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

             นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล แม่ทัพภาคที่ 4 และจังหวัดนราธิวาส โดยมีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมการอบรม สำหรับการแก้ไขปัญหายาเสพติด แบ่งกลุ่มคนออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคคลทั่วไป ซึ่งจะต้องดูแลช่วยเหลือในด้านอาชีพ กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มเสี่ยง คือ วัยรุ่น ซึ่งจะต้องหากิจกรรมที่เหมาะสมให้ทำ กลุ่มที่ 3 ผู้เสพที่ต้องใช้การบำบัดรักษาตามนโยบายของรัฐบาล ที่ว่า “ผู้เสพคือผู้ป่วย” รวมทั้งการดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้กระทำความผิด และ กลุ่มที่ 4 ผู้ที่ผ่านการลงโทษ บำบัดรักษา เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งต้องมีการติดตามกับหน่วยงานต่างๆ โดยขอให้ทีม Take care team ไปเยี่ยมบ้านของผู้ที่ผ่านการอบรมเพื่อติดตามข้อมูล และให้คำแนะนำ แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัด ซึ่งหลังจากมีการเอกซเรย์พื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสพยาเสพติด ทำให้ทราบว่ามีผู้ที่ติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขอให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

              ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการนราสีขาว โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสดำเนินการอบรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำรวจ พัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวม 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุด Take care Team เป็นเครื่องมือให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู Camp 35 และค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัดนราธิวาส มีความรู้ความเข้าใจด้านแนวคิดและเจตนารมณ์ตามนโยบายของรัฐบาล แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

——————————

 732 total views,  3 views today