แม่ทัพภาคที่ 4 รุกติดตามแก้ปัญหาความมั่นคงการจัดระเบียบชายแดนไทย-มาเลเซีย

แม่ทัพภาคที่ 4 รุกติดตามแก้ปัญหาความมั่นคงการจัดระเบียบชายแดนไทย-มาเลเซีย

วันนี้ 13 ส.ค.2562 เวลา 9.00 น. ที่ ด่านศุลกากรสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมติดตามสถานการณ์แนวชายแดน ภายหลังการใช้มาตรการตรวจเข้มด่านชายแดนไทย -มาเลเซีย โดยมี นายด่านศุลกากรสะเดา ศุลกากรปาดังเบซาร์ ศุลกากรบ้านประกอบ ศุลกากรวังประจัน ศุลกากรสตูล ตรวจคนเข้าเมืองสงขลา ตรวจคนเข้าเมืองสตูล ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนนักธุรกิจ และผู้แทนผู้ประกอบการ ร่วมประชุม

พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจมารับฟังปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยต่างๆ เพื่อร่วมกันหาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม การเสริมประสิทธิภาพการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ภายหลังที่ได้ใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าดำเนินการต่อช่องทาง ท่าข้ามที่ผิดกฎหมาย เพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนสินค้าหนีภาษี และสินค้าเกษตรที่รัฐควบคุม 23 รายการ รวมทั้งสกัดกั้นการลักลอบขนย้ายระเบิดและการเข้ามาก่อเหตุที่ส่งผลต่อความมั่นคง ส่งผลให้การจัดระเบียบที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปัจจุบันพบว่า กลุ่มผู้ไม่หวังดีได้ผ่านเข้าออกผ่านด่านตรวจและจุดผ่อนปรนมากขึ้น จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ทหารพรานหญิงไปช่วยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนและตรวจสอบบุคคลที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงที่ผ่านเข้าออกตามแนวชายแดนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติในการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนให้ดียิ่งขึ้น ตนได้เน้นย้ำให้ทุกด่านเพ่งเล็งบุคคลเฝ้าระวังกว่า 5000 คน ที่ผ่านเข้าออกตามแนวชายแดน โดยขอความร่วมมือประชาชนและขออภัยในความไม่สะดวกเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของส่วนรวม

ขณะที่ นายด่านศุลกากร และนายด่านตรวจคนเข้าเมือง ได้รายงานผลจากการเพิ่มมาตรการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อการผ่านเข้า-ออกและการค้าตามแนวชายแดน โดยมียอดนักท่องเที่ยวและการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนที่ได้รับผลกระทบคือกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมาย รวมถึงบุคคลที่ผ่านเข้าออกผิดกฎหมาย มาตรการเพิ่มความเข้มในการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน นอกจากสามารถสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายได้แล้วยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นในแก่นักท่องเที่ยวและการค้าตามแนวชายแดนเพิ่มมากขึ้น

711 total views, 3 views today