นายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการทุเรียนคุณภาพและการบริหารจัดการทุเรียนคุณภาพของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ณ ตลาดกลางยางพารา จังหวัดยะลา (08/08/62)

213 total views, 3 views today