นายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการทุเรียนคุณภาพและการบริหารจัดการทุเรียนคุณภาพของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ณ ตลาดกลางยางพารา จังหวัดยะลา (08/08/62)

https://www.youtube.com/watch?v=QvlXDCP0y94&feature=youtu.be

438 total views, 3 views today