แม่ทัพภาค 4 ให้คำมั่นยืนยันสัญญาตามคำเรียกร้องของพ่อแม่เยาวชนทาสยาเสพติด เดินหน้าเปิดค่ายรับบำบัดรักษาผู้ติดยา เชื่อหากปัญหายาเสพติดลด (07/08/62)

https://www.youtube.com/watch?v=pmLXhX_ZW8s

642 total views, 3 views today