ยะลา แถลงข่าวการจัดประกวดมิสแกรนด์ คัดเลือกตัวแทนสาวงาม 3 จชต.เพื่อชิงมงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019

ยะลา แถลงข่าวการจัดประกวดมิสแกรนด์ คัดเลือกตัวแทนสาวงาม 3 จชต.เพื่อชิงมงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019

—————————————————

 

          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันเอกชลัช  ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา, ปลัดจังหวัดยะลา, ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต., ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา และ ผศ.(พิเศษ) ดร.พัฒนศักดิ์ โนวฤทธิ์ ผู้บริหารโครงการประกวดมิสแกรนด์ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ร่วมแถลงข่าวการจัดประกวดมิสแกรนด์ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เฟ้นหาตัวแทนสาวงามจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชิงมงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019

           สำหรับการจัดการประกวดมิสแกรนด์ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เป็นการสร้างภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนทั้งในและนอกพื้นที่ ตลอดจนประชาชนทั่วโลก ได้รับชมความงดงาม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และปลูกฝังการเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ

           โดยผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วมประกวด สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้จากหน้าเฟซบุ๊คเพจของมิสแกรนด์ยะลา มิสแกรนด์ปัตตานี มิสแกรนด์นราธิวาส หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานกองประกวดมิสแกรนด์ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 2019 ได้ที่ คุณหัสนะ  ใบลาภ โทร 093-779-8257  ซึ่งการประกวดมิสแกรนด์ยะลา ปัตตานี นราธิวาส จะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เปิดให้เข้าชมฟรี และสามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์เทศบาลนครยะลาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

———————————————-

894 total views, 3 views today