องคมนตรี ลงพื้นที่ปัตตานี ติดตามการดำเนินงานโครงการและเยี่ยมเยียนประชาชน

องคมนตรี ลงพื้นที่ปัตตานี ติดตามการดำเนินงานโครงการและเยี่ยมเยียนประชาชน

          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่วัดสารวัน ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณะพระอุโบสถ พร้อมนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ โดยมีพลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, พลตรี สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ทหาร, ตำรวจ, พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ องคมนตรีได้พบปะซักถามชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน พร้อมกับเชิญพระราชกระแสถึงความห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อราษฎร ยังความปลาบปลื้มให้กับทุกคน

          จากนั้น องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบประปาวัดสารวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเมื่อเดือนกันยายน 2561 ได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมวัดสารวันแห่งนี้ พร้อมรับทราบปัญหาเรื่องน้ำประปาที่ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคที่เจือปนของน้ำกร่อย และน้ำเป็นสนิม ซึ่งต่อมากรมชลประทานได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทำให้สามารถช่วยเหลือราษฎร จำนวน 4 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จำนวน 315 ครัวเรือน มีน้ำอุปโภค บริโภค ตลอดทั้งปี และยังสามารถช่วยเหลือโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ให้มีน้ำใช้เพื่อกิจกรรมภายในฟาร์มฯ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

            ต่อมาเวลาประมาณ 15.00 น. เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ วัดสารวัน บ้านสารวัน ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ โดยดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร เช่น การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงเป็ดชวา การเลี้ยงปลา การปลูกพืชผัก ผลไม้ การปลูกอ้อย การเพาะเห็ด การทำข้าวกล้อง และยังรับจ้างสีข้าวให้กับชาวบ้านทั่วไป ฯลฯ ทั้งเพื่อให้สมาชิกได้มีรายได้จากการจ้างงานรวมทั้งมีความรู้ในการทำเกษตรที่ถูกต้อง โครงการฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้มีสมาชิกรวม 46 คน มีรายได้ตามอัตราจ้างคนละ 4,500 บาท ต่อเดือน จากนั้นเวลาประมาณ 16.00 น. ได้เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกครอบครัวลุงวาเด็ง ปูเต๊ะ ณ บ้านบาเลาะ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พร้อมกับซักถามชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวของลุงวาเด็ง ก่อนจะมอบกระเช้าสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แก่ครอบครัวเพื่อเป็นกำลังใจ

—————————

1,227 total views, 3 views today