แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีทางศาสนา เนื่องในวันสถาปนา มทบ.46

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีทางศาสนา เนื่องในวันสถาปนา มทบ.46

            วันที่ 12 ก.ค.2562 เวลา 10.30 น. พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีทางศาสนา เนื่องในวันสถาปนา มทบ.46 ครบรอบปีที่ 29 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วย กำลังพล และครอบครัว ณ บก.มทบ.46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีข้าราชการ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลภายในหน่วยเข้าร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนมาก

               วันสถาปนา มทบ.46 ครบรอบ 29 ปี หน่วยได้จัดให้มีพิธีสำคัญต่าง ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย โดยในช่วงเช้าเวลา 07.00 น. พล.ต.ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผบ.มทบ.46 และกำลังพลภายในหน่วยได้ร่วม สักการะสถูปหลวงปู่ทวด สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบ่อทอง, ศาลเจ้าพ่อเสือ, องค์เทพศาลาจตุรมุข และรูปหล่อ พันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร หลังจากนั้นเป็นพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร โดยเป็นพิธีทางศาสนาพราหม์ ก่อนที่จะมีพิธีทางศาสนาทั้งพุทธและอิสลามเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารกล้าที่ได้สละชีพเพื่อชาติ รวมถึงผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติในอดีต

——————————

591 total views, 3 views today