ผบ.ฉก.ยะลา เป็นประธานในพิธีสวนสนาม อส.ชคต. ในพื้นที่

ผบ.ฉก.ยะลา เป็นประธานในพิธีสวนสนาม อส.ชคต. ในพื้นที่

                เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พลตรี สมชาติ เปรมจิตต์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานในพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนของ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 8 กองพัน จาก 8 อำเภอของจังหวัดยะลารวม 529 นาย โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา รองผู้บังคับการกองกำลังตำรวจจังหวัดยะลา ผู้แทนจากส่วนราชการ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และประชาชนเข้าร่วมพิธี

               ในโอกาสนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้ร่วมกิจกรรมสวนสนาม ถือเป็นการแสดงออกถึงพลังความรัก ความสามัคคี ความเข้มแข็งตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน และในส่วนคำกล่าวปฏิญาณถือเป็นคำมั่นสัญญาที่ทุกคนจะต้องพึงระลึกในหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป
สำหรับกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชนนั้นถือเป็นกำลังสำคัญตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อทดแทนกำลังหลักในการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในชุมชนหมู่บ้าน ที่ผ่านมากำลังเหล่านี้ได้แสดงออกถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ทุกภาคส่วนได้เกิดความมั่นใจในศักยภาพ อันเป็นความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของกำลังประจำถิ่น กำลังประชาชน ที่ได้ทำเพื่อชาติบ้านเมืองและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อดูแลประชาชนต่อไป

————————–

1,170 total views, 3 views today