รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.เป็นประธานปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น ในพื้นที่สงขลา

รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.เป็นประธานปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น ในพื้นที่สงขลา

            เมื่อวันที่ 9 ก.ค.62 เวลา 15.00 น. พล.ต.สมพล ปานกุล รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น (อส.) และกำลังประชาชน ของหน่วยในพื้นที่ ฉก.สงขลา เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และมอบแนวทางการปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการฝึกฯ ประจำปี 2526 (6 เดือนหลัง) พื้นที่ ฉก.สงขลา ณ สนามกีฬา อ.นาทวี จ.สงขลา

                สำหรับการฝึกอบรมทบทวนกำลังประจำถิ่น (อส.) และกำลังประชาชน ในครั้งนี้เพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งและใช้งานกำลังประจำถิ่น แล้วกำลังประชาชนให้มีขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ตำบลและคุ้มครองเส้นทางครู/โรงเรียน/ชุมชนล่อแหลมและเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชนให้มี ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยเขตเมืองเศรษฐกิจ ชุมชนเขตเทศบาลและมาตรการเชิงรับหรืออื่นๆ

————————–

987 total views, 3 views today