ผู้บัญชาการกองพลทหาราบที่ 15 พบปะ สมาชิกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) พื้นที่ อ.จะแนะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส (09/07/62)

168 total views, 9 views today