ผู้บัญชาการกองพลทหาราบที่ 15 พบปะ สมาชิกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) พื้นที่ อ.จะแนะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส (09/07/62)

https://www.youtube.com/watch?v=yjPnFTQxkOs&feature=youtu.be

372 total views, 3 views today