ในหลวง ร.10 พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

ในหลวง ร.10 พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

            ที่วัดสิริปุณณาราม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พวงมาลาของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวางหน้าหีบศพ สมาชิก สุริยา รักษ์เมือง เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้อาวุธปืนสงครามและอาวุธปืนพก ยิงใส่จุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตันขด หมู่ที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา โอกาสนี้ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน วางที่หน้าหีบศพด้วย

             จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ สมาชิกตรี จีรพันธ์ ประดิษฐ์ธรรม และ นายยะโก๊ะ แมและ ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเดียวกัน โดยเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลยะลา ซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานในวันนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและราษฎรเป็นอย่างยิ่ง

——————————

720 total views, 3 views today