รายการ อามานดามัย เรื่อง การบินไทยอำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบพิธีฮัจย์ และการสร้างสังคมให้อยู่รวมกันอย่างสันติสุข โดย DJ Julee (09/07/62)

https://www.youtube.com/watch?v=2g__Qntg1nA&feature=youtu.be

504 total views, 3 views today