ปัตตานี จัดกิจกรรม FinRun FinBike สามสาย สามวัฒนธรรม ต้านภัยยาเสพติด

ปัตตานี จัดกิจกรรม FinRun FinBike สามสาย สามวัฒนธรรม ต้านภัยยาเสพติด

             เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 และกิจกรรม ปัตตานี TO BE NUMBER ONE FIN RUN เป็นการรวมพลังมวลชนกลุ่มเป้าหมาย 3 มุมเมือง 3 วัฒนธรรม ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ รวมถึงสถานศึกษาและส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และเครือข่าย ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน กลุ่มพลังมวลชนจากทุกอำเภอในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน โดยกิจกรรมเริ่มจากขบวนปั่นจักรยาน FinBike ปั่นมารวมกันกับขบวนนักวิ่ง FinRun ที่จุดนัดหมาย สามจุด คือ วัดนพวงศาราม มัสยิดรายอฟาตอนี และศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

         จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีทั้ง 3 ท่านร่วมถือคบเพลิงนำขบวนแต่ละจุด ปั่นและวิ่งมารวมกันที่บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นสถานที่เปิดกิจกรรม จากนั้นเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธีเดินทางถึงและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นายบุญพาส รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ประธานอ่านสารและนำพลังมวลชน กล่าวเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด กล่าวเปิดงาน และร่วมกับแขกผู้มีเกียรติแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านยาเสพติด การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันวาดภาพ และเรียงความต่อต้านยาเสพติด มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแสดงลิเกฮูลู และการแสดงดนตรีต้านภัยยาเสพติดให้ผู้ร่วมงานได้ชม

           สำหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลกตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามมติการประชุมของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อปี 2530 ถือ เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหมายความถึงยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน

——————————

1,101 total views, 9 views today