หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชน ร่วมกันปลูกป่าสิริกิตทดแทนป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย ในพื้นที่ อ.เบตง

หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชน ร่วมกันปลูกป่าสิริกิตทดแทนป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย ในพื้นที่ อ.เบตง

————————————————-

             เมื่อวันที่ 20มิ.ย.62 ที่โรงเรียนบ้านใหมาวันครู 2503 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา พลโท จตุพร กลัมพสุต ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก และ รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดโครงการท้องถิ่นจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนและเยาวชนตระหนักถึงสภาวะทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ลดการบุกรุกทำลายป่าไม้แล้วหันมาปลูกต้นไม้ ป้องป้องรักษาป่า อันเป็นสมบัติของทุกคน ก่อนที่จะถูกทำลายไปมากกว่านี้ และ ปรับปรุงสภาพป่าที่ถูกบุกรุกให้กลับมาเป็นพื้นที่สีเขียวอีกครั้ง โดยมี พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง นายพายัพ คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ยะลา นำเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ยะลา อบต.อัยเยอร์วง ป่าไม้ นิคมฯเบตง ตำรวจ ทหาร อุทยานแห่งชาติบางลาง ครู นักเรียน และประชาชนในตำบลอัยเยอร์เวง รวม 400 คน เดินทางไปปลูกป่าสิริกิตทดแทนป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย ในพื้นที่บ้านไอเนาะเปาะ ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมา สร้างความชุ่มฉ่ำ สร้างรอยยิ้ม ให้กับผู้มาร่วมปลูกป่าในครั้งนี้ 

            นายพายัพ คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ยะลา กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่าหลายพื้นที่ในเขตป่าของจังหวัดยะลา มักพบกลุ่มนายทุนลักลอบบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า เห็นได้จากเมื่อเดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าตรวจ พื้นที่บ้านไอเนาะเปาะ ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา พบร่องรอยบุกรุกป่าสิริกิตเป็นจำนวนมาก ทาง สำนักงาน ป.ป.ช.ยะลา จึงได้ร่วมกับหลายภาคส่วน จัดโครงการท้องถิ่นจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยเน้นนำกลุ่มเยาวชน และประชาชนร่วมดำเนินการปลูกจิตสำนึกในการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมกันนี้ยังขอให้ท้องถิ่นเร่งดำเนินการร่วมกับหน่วยงานป่าไม่สืบสวนป้องกันการลักลอบกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 อย่างต่อเนื่อง

             ด้านพ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า การป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานมีเอกภาพและประสิทธิภาพ ทางอำเภอเบตงได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มมวลชนทุกรูปแบบ ให้เข้าถึงนโยบายและแนวทางในการดูแลรักษาป่าไม้ ปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งในและนอกโรงเรียน สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปราม และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้คงความสมดุลตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน และประชาสัมพันธ์เน้นหนัก ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ เกิดความรัก หวงแหน และเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่

             สำหรับ “ ป่าสิริกิติ์ ” ป่าในพระนามาภิไธย เกิดจากความห่วงใยผืนป่าของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ ให้ตำรวจตระเวนชายแดนช่วยกันดูแลคุ้มครองรักษาผืนป่าแห่งนี้ โดยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท ในนาม ชุดพิทักษ์ป่าพระนามาภิไธย เป็นผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่ป่า และดูแลความปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือกับประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบทั้งผืนป่า ลาดตระเวนทั้งบนบกและในน้ำ เพื่อป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย การก่อความไม่สงบในพื้นที่ ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า หาของป่า ล่าสัตว์สงวน บุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อให้ป่าฮาลา – บาลา ได้ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบป่าและพื้นที่ข้างเคียงใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรักษาดูแลมรดกที่ธรรมชาติสร้างไว้ให้ ตลอดจนหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีให้ดำรงคงอยู่กับท้องถิ่นตลอดไป

——————————————

 

984 total views, 6 views today