แม่ทัพภาค ที่ 4 พบปะผู้แสวงบุญ ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมพบปะพร้อมมอบกระเป๋าเดินทาง ให้แก่ผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2562 จำนวน 60 คน ที่จะออกเดินทางจากประเทศไทย ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ผู้นำศาสนา และประชาชนที่จะเดินทางไปแสวงบุญเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ดำเนินการคัดเลือกเครือข่ายมวลชนและประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือภารกิจการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งผู้นำศาสนา ที่ยังไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ได้มีโอกาสไปแสวงบุญ เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีที่บุคคลเหล่านี้ ได้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือทางราชการ ด้านการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีโอกาสไปประกอบพิธีฮัจญ์ ตามหลักศาสนาอิสลาม ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ตามหลักปฏิบัติของศาสนาของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมอวยพรให้ผู้แสวงบุญที่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เดินทางโดยสวัสดิภาพ มีสุขภาพให้แข็งแรง ขอให้มุ่งมั่นในการประกอบพิธีฮัจญ์อย่างมีความสุข สำเร็จลุล่วงสมบูรณ์ตามความตั้งใจ ตลอดระยะ 46 วัน ต้องอาศัยความอดทน และขอให้กลับถึงภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย พร้อมขอให้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการประกอบศาสนกิจมาเผยแพร่ตามหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง เพื่อมาร่วมกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

 

 

——————————-

927 total views, 6 views today