มทภ.4 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนสภาสันติสุขระดับจังหวัด

มทภ.4 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนสภาสันติสุขระดับจังหวัด

………………………………….

เมื่อวันที่ ( 12 มิ.ย.62 เวลา 10.00 น. ) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนสภาสันติสุขระดับจังหวัด ณ หอประชุม อัล-อิมาม อัน-นาวาวีย์ ชั้น 4 ตึกวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ทั้ง 12 อำเภอ ของจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจและแนวทางการดำเนินการนำไปสู่กระบวนการ สร้างเสริมความเข้าใจอย่างแท้จริงจากแนวคิดของประชาชนในพื้นที่

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “ความสันติสุขของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนที่ร่วมมือกัน สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ คือผู้แทนของประชาชนในพื้นที่ ที่จะช่วยกันสร้างความรับรู้ความเข้าใจในสภาสันติสุข ร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของทุกท่านอย่างแท้จริง”

……………………………………

 

630 total views, 6 views today