หน.คณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้มาเลเซีย เข้าพบปะหารือ แม่ทัพภาคที่ 4 สร้างกรอบความร่วมมือไทย-มาเลเซีย

หน.คณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้มาเลเซีย เข้าพบปะหารือ แม่ทัพภาคที่ 4 สร้างกรอบความร่วมมือไทย-มาเลเซีย

————————————–

           เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.ตัน สรี อับดุล ราฮิม บินโมฮัมหมัด นูร์ หัวหน้าคณะผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศมาเลเซีย และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าพบปะหารือเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการทำงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เข้าสู่กระบวนการพูดคุยอย่างสันติวิธี สร้างกรอบความร่วมมือร่วมกันระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย ณ ห้องรับรอง บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ทั้งนี้เพื่อคืนสันติสุขให้กับประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะทุกฝ่ายต่างต้องการและเชื่อมั่นว่า “สันติภาพ และความสงบสุข เป็นความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชนส่วนใหญ่”

           ทั้งนี้ คณะผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศมาเลเซีย มีกำหนดปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและยะลาเป็นเวลา 2 วัน โดยจะเข้ารับฟังสรุปสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้จากตัวแทนหน่วยงานของรัฐและภาคประชาสังคม นอกจากนี้จะเข้าพบปะผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาในพื้นที่ และศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียในการพูดคุยเพื่อสันติสุขต่อไป

—————————————

1,017 total views, 6 views today