นราธิวาส จัดพิธีเชิญดินพระราชทานวางหลุมฝังศพ อส.ทพ.สมชาย เชิญชมพู ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

นราธิวาส จัดพิธีเชิญดินพระราชทานวางหลุมฝังศพ อส.ทพ.สมชาย เชิญชมพู ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

———————————————

            เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.62 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดินพระราชทานวางบนหลุมฝังศพอาสาสมัครทหารพรานสมชาย เชิญชมพู พลปืนกลเล็ก ชุดปฏิบัติการที่ 3 กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่11 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุถูกลอบยิงขณะกลับจากการปฏิบัติหน้าที่พบแหล่งข่าวภาคประชาชนในพื้นที่ตลาดเขตเทศบาลตำบลต้นไทร บริเวณบ้านบือแนปีแย ม.1 ต.ปะลูกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

            โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบธงชาติ และเหรียญกล้าหาญแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอาสาสมัครทหารพรานสมชาย เชิญชมพูซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ได้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ มีความเสียสละ และทุ่มเทด้วยความมุ่งหวังว่าจะช่วยปกป้องพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ ตลอดจนนำสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่ จนเป็นที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานเสมอมา อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่มีจิตอาสา ทำงานช่วยเหลือประโยชน์ของสังคมส่วนรวมด้วยดีมาโดยตลอด

            การได้รับพระราชทานดินวางบนหลุมฝังศพ ยังความซาบซึ้งในพระกรุณามหากรุณาธิคุณต่อครอบครัวผู้วายชนม์อย่างหาที่สุดมิได้

———————————————

813 total views, 6 views today