ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ตรวจเยี่ยมชุมชนไทยพุทธ ในพื้นที่ยะลา และนราธิวาส

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ตรวจเยี่ยมชุมชนไทยพุทธ ในพื้นที่ยะลา และนราธิวาส

              เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล / ที่ปรึกษา กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ คณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯที่ 1, คณะเครือข่ายผู้ปฏิบัติธรรม อินเดีย – เนปาล และคณะของคุณลดาวัลย์ ปวีณชัย ประธานสถาบันเพื่อชาติและพระพุทธศาสนา จาก กทม. รวม 22 คน ได้เดินทางไปเยี่ยมราษฎรไทยพุทธ ณ บ้านหาดทราย ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มีราษฎรไทยพุทธ 17 ครอบครัว จำนวน 35 คน เพื่อให้กำลังใจ, รับฟังปัญหา พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของและถวายปัจจัยให้พระคุณเจ้า ซึ่งจำพรรษา จำนวน 1 รูป (เดิมเป็นสำนักสงฆ์ร้าง)

              ต่อจากนั้น เวลา 11.00 น. คณะฯ ได้เดินทางไปยังบ้านศรีภิญโญ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมราษฎรและรับฟังปัญหา พร้อมทั้งได้หารือเรื่องการถวายที่ดิน ให้กับทางสำนักสงฆ์ศรีภิญโญศรัทธาราม และเพื่อใช้ทำประโยชน์โครงการเกษตรผสมผสานแก่ชุมชน โดยในขั้นต้นเจ้าของที่ดินมีศรัทธาถวายที่ดิน จำนวน 18 ไร่ ต่อที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านศรีภิญโญ, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ, หัวหน้าคณะทำงานฯ ที่ 3, รอง ผบ.ฉก.ทพ.46 และคณะกรรมการชุมชนบ้านศรีภิญโญ ได้รับทราบและเป็นพยาน ในการถวายที่ดินให้กับสำนักสงฆ์ศรีภิญโญศรัทธารามครั้งนี้ สำหรับการดำเนินการต่อไป ทางนิคมศรีสาคร จะดำเนินการทางเอกสารในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป

———————————-

1,134 total views, 9 views today