“รายการมีเรื่องมาเล่า มีข่าวมาบอก” โดย DJ ต้นอ้อ

“รายการมีเรื่องมาเล่า มีข่าวมาบอก”

1.พุทธ มุสลิม เราคือคนไทย สามารถ ทำกิจกรรม ประเพณีร่วมกันได้

2. เหตุการณ์ยิงในมัสยิด

3.แจ้งเบาะแส ตู้ปณ.41 และสายด่วน 1341

โดย DJ ต้นอ้อ

—————————————–

117 total views, 3 views today