บทแถลงข่าว กรณี ปิดล้อมกลุ่ม ผกร. ตงกาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา

บทแถลงข่าว กรณี ปิดล้อมกลุ่ม ผกร. ตงกาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา

—————————-

ผนวก ก บทแถลงข่าว กรณี ปิดล้อมที่ ยะหา

 816 total views,  3 views today