บทแถลงข่าว กรณี ปิดล้อมกลุ่ม ผกร. ตงกาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา

บทแถลงข่าว กรณี ปิดล้อมกลุ่ม ผกร. ตงกาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา

—————————-


ผนวก ก บทแถลงข่าว กรณี ปิดล้อมที่ ยะหา

447 total views, 3 views today