องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ วัดบาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะเดินทางลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดยะลา รวมทั้งตรวจเยี่ยมกลุ่มศิลปาชีพผ้าปักวัดบาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่  โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

          ทั้งนี้ กลุ่มศิลปาชีพผ้าปักวัดบาละ เกิดขึ้นสืบเนื่องจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนิน  ไปเยี่ยมราษฎร และทรงงานที่วัดบาละ  หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2548 ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่ไม่มีงานทำ ต้องการหารายได้เพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้รับสมัครสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน บ้านบาละ ตำบลบาละ  อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา จัดตั้งเป็นกลุ่มปักผ้าขึ้น โดยให้จัดวิทยากร  ในพื้นที่เป็นตัวแทนเข้ารับการฝึกอบรมการปักผ้า  ณ  พระตำหนักทักษิณฯ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  และกลับมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มสมาชิกปักผ้าบ้านบาละต่อไป

———————————–

1,233 total views, 3 views today