พัฒนาใต้ “เบตง” เมืองต้นแบบด้านการท่องเที่ยว

พัฒนาใต้ “เบตง” เมืองต้นแบบด้านการท่องเที่ยว

ยะลา 10 ส.ค.62- แนวทางการพัฒนาเมืองต้นแบบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล ถือว่าเดินหน้าในทิศทางที่ดี โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลาที่ถูกยกเป็นต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีธรรมชาติและอาหารการกินที่สมบูรณ์

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=7VoTwqxlaS8

882 total views, 15 views today