“ยิ้มน้อย ยิ้มใหญ่ ถูกใจโหม่เด็ก ๆ”

“ยิ้มน้อย ยิ้มใหญ่ ถูกใจโหม่เด็ก ๆ”

————————————————–

          กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จัดกิจกรรมวันเด็ก ภายในค่ายสิรินธร ขณะที่ มีผู้ปกครอง พาบุตรหลานเที่ยวงานนับพันคน

          เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ ศูนย์ปฎิบัติการกองทัพบก ศอ.บต. กองกำลังตำรวจ จชต. บริษัทในเครือข่ายเซ็นทรัล และภาคเอกชน จัดงานวันเด็กประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อสร้างความสุข ความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ และเปิดโอกาสให้ลูกหลาน เยาวชน ในพื้นที่ จชต. ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรม โดยมีบรรดาผู้ปกครองนำบุตรหลาน เดินทางเข้ามาเที่ยวงานกันนับพันคน

          สำหรับกิจกรรมจะมีการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ต่างๆ อากาศยานกองทัพบก ซุ้มกิจกรรมต่างๆ ของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะของ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ซึ่งน้องๆ จะได้มาร่วมกิจกรรมห้องสมุดจำลอง รวมทั้ง การมอบของขวัญ จากบริษัทเครือเซ็นทรัล กิจกรรม Million Gifts Million Smiles ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจ

          นอกจากนี้ยังมีการแสดง ร่มบิน (พารามอเตอร์) ของชมรมร่มบิน ที่นำร่มบินมาแสดงให้เด็กๆ ได้ชม ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กๆเป็นอย่างมาก

—————————————

1,659 total views, 9 views today