ชาวปัตตานี ร่วมรับฟังคำชี้แจงการเตรียมความพร้อมไปประกอบพิธีฮัจญ์

ชาวปัตตานี ร่วมรับฟังคำชี้แจงการเตรียมความพร้อมไปประกอบพิธีฮัจญ์

           เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อนุมัติกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปประกอบพิธีฮัจญ์ เทศกาลฮัจญ์ ประจำปี 2562 นั้น กองประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายรวม 140 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มประชาชนที่ตกเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือในบัญชีซะกาดประจำมัสยิด เฉพาะสองประเภท คือ คนขัดสนและคนยากไร้ จำนวน 80 คน
และ 2.กลุ่มผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด บุคลากรสถาบันศึกษาปอเนาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามบุคลากร ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิก อส. ชรบ. อรบ. ผู้นำตามธรรมชาติปราชญ์ชาวบ้าน และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 60 คน

         สำหรับการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับการคัดสรรเข้าร่วมกิจกรรมก่อนการเดินทาง สำหรับในวันนี้เป็นการประชุมกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับคัดสรรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพโดยได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี มีการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับทุกคน

——————————–

639 total views, 6 views today