พี่น้องชาวไทยมุสลิมเบตง พบปะ พร้อมร่วมละศีลอดสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ในพื้นที่

พี่น้องชาวไทยมุสลิมเบตง พบปะ พร้อมร่วมละศีลอดสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ในพื้นที่

            เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 62 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พ.จ.ท.อนันต์ บุญสําราญ นายอำเภอเบตง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตง ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพบปะกับผู้นำศาสนาและพี่น้องชาวไทยมุสลิม ในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง และร่วมกันละศีลอดในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน และส่งเสริมกิจกรรมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1440 โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และประชาชน ร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

              พร้อมกันนี้นายอำเภอเบตง และหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันมอบผลอินทผาลัม ให้ผู้นำศาสนาประจำมัสยิดต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการละศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1440

——————————-

726 total views, 6 views today