ปัตตานี จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปัตตานี จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

——————————

         เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมบวชต้นไม้ และกิจกรรมละหมาดฮายัต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมี ผบ.ฉก.ปัตตานี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี นายอำเภอโคกโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจำถิ่น รวมถึงอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ทั้งในที่ดินของทางราชการ ชุมชน และส่วนบุคคล เพื่อไว้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และออกซิเจนของชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานให้เป็นประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ชุมชน รักพันธุ์พืช ต้นไม้ และอนุรักษ์ไว้ให้ยาวนานที่สุด สุดท้ายเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          โดยกิจกรรมประชาชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้นได้ร่วมแห่ริ้วขบวนผ้าสบง มายังสถานที่จัดกิจกรรม และร่วมละหมาดฮายัตก่อนจะมีพิธีกิจกรรมบวชต้นไม้ และร่วมกันปลูกต้นไม้ ร่วมกันสืบสาน และร่วมกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป

———————————-

753 total views, 6 views today