กองกำลังทหารพรานฯ มอบอินทผาลัม ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับปอเนาะญาลันนันบารู

กองกำลังทหารพรานฯ มอบอินทผาลัม ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับปอเนาะญาลันนันบารู

——————————–

          ที่ กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี พันเอก คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ร้อยเอกหญิง อัชระพินทร์ เทพเลื่อน เป็นผู้แทนมอบอินทผาลัม ข้าวสาร อาหารแห้ง ตามโครงการ “น้ำใจไทยสู่พี่น้องไทยมุสลิมในพื้นที่ จชต. จากกองทัพบก ” ให้กับสถาบันศึกษาปอเนาะญาลันนันบารูเกาะแลหนัง เพื่อแบ่งปันน้ำใจสู่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาม ในห้วงเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1440 โดยมี นาย อับบาส บิณอิบรอฮีม บาบอ สถานบันศึกษาปอเนาะญาลันนันบารูเกาะแลหนัง เป็นผู้รับมอบ

          นาย อับบาส บิณอิบรอฮีม บาบอปอเนาะฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณ กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ให้การสนับสนุนปอเนาะญาลันนันบารู มาโดยตลอด” สำหรับสถาบันศึกษาปอเนาะญาลันนันบารูเกาะแลหนัง เป็นสถานที่เรียนรู้ และฟื้นฟูผู้เคยใช้ยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการฟื้นฟูมากว่า 500 คน

————————————–

1,035 total views, 3 views today