ศอ.บต. ดึงนักลงทุนจีน ปักหมุดสร้างโรงงานแปรรูปทุเรียนแช่เเข็ง ดันทุเรียนชายแดนใต้สู่ตลาดโลก

ศอ.บต. ดึงนักลงทุนจีน ปักหมุดสร้างโรงงานแปรรูปทุเรียนแช่เเข็ง ดันทุเรียนชายแดนใต้สู่ตลาดโลก

———————————

               เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่โรงงานแปรรูปทุเรียน บริษัทม่านกู่หว่านฟู้ดจำกัด ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเกษตรกร ผู้ประกอบการชาวสวนทุเรียน ร่วมติดตามความก้าวหน้าด้านเศษฐกิจ โดยมี นายเซียวเย่าเหิง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ม่านกู่หว่านฟู้ด จำกัด และ นายประเสริฐ คณานุรักษ์ ผู้บริหาร บริษัท ม่าน กู่ หว่าน ฟู้ด จำกัด ให้การต้อนรับ และนำชมความคืบหน้าในการก่อสร้างโรงงานแปรรูปทุเรียนของ บริษัท ฯ ซึ่งได้ลงทุนในพื้นที่ด้วยงบประมาณกว่า 300 ล้านบาท เพื่อ รองรับการซื้อผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียน เพื่อส่งออกยังประเทศจีน ตั้งเป้าภายในปีนี้จะสามารถรับซื้อทุเรียนได้กว่า 12,000 ตัน และขยายในปีหน้าอีกกว่า 20,000 ตัน ทั้งนี้การจัดตั้งโรงงานในพื้นที่ยังจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่กว่า 1,200 คน

               พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า วันนี้ได้มาเยี่ยมโรงงาน พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการ ทั้งในและนอกพื้นที่ให้มาลงทุน โดยได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปักหมุดในพื้นที่อำเภอหนองจิก อำเภอเทพา ให้เป็นเมืองเกษตรกรรมกับเกษตรแปรรูป และในพื้นที่อำเภอเบตงเป็นเมืองท่องเที่ยว อำเภอสุไหงโกลกเป็นเมืองการค้าชายแดน ผ่านระยะเวลามา 2 ปีเศษ และได้เริ่มขยายจากอำเภอหนองจิก มาพื้นที่อำเภอข้างเคียง คือ อำเภอเทพา การจัดตั้งโรงงานที่นี่จะช่วยตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีเศรษฐกิจหลักๆ ขึ้นอยู่ กับการเกษตร และการท่องเที่ยว วันนี้หลายภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการผสมผสานทางเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยมีตลาดรองรับเกิดขึ้นในพื้นที่ จากที่ผ่านมาราคาผลผลิตของชาวบ้านจะขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง หรือตามจำนวนความต้องการของตลาด ซึ่งไม่สามารถคำนวณราคาของผลผลิตได้ ดังนั้นการที่มีโรงงานแปรรูปในพื้นที่จะช่วยให้เพิ่มการจ้างงานจำนวนมาก เกษตรกรมีตลาดโรงงานแปรรูปรองรับผลผลิตทางการเกษตร นำไปสู่การเกิดรูปแบบ สภาการเกษตร นั่นคือ การรวมกลุ่มกัน ที่มีรัฐทำหน้าที่คอยดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนในลักษณะของ เกษตรสหกรณ์ และแน่นอนว่าโรงงานแห่งนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทุกคนรอคอยจะเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดขึ้นในพื้นที่ ด้าน นายเซียวเย่าเหิง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ม่านกู่หว่านฟู้ด จำกัด กล่าวว่า ทุเรียนที่นี้อร่อยกว่าพื้นที่อื่น เป็นทุเรียนที่มีคุณภาพดี และได้ส่งไปยัง ระยอง กรุงเทพฯ ซึ่งมีระยะทางค่อนข้างไกล ที่นี่ยังไม่มีโรงงานแปรรูป เลยตั้งใจจะมาเปิดโรงงาน ส่งออก จำหน่ายให้กับลูกค้าประเทศจีนได้กินทุเรียนที่มีรสชาติอร่อยและมีคุณภาพ โดยได้ศึกษาสภาพพื้นที่มาเป็นอย่างดี สถานการณ์ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งโรงงาน มั่นใจว่าจะสามารถสร้างโรงงานในพื้นที่ได้ โดยส่วนตัวตั้งใจมาช่วยเหลือ มาร่วมทำงานกับชาวสวนในพื้นที่ เพื่อจะที่ส่งทุเรียนออกไปขายยังตลาดต่างประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมรคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

               สำหรับ บริษัท ม่านกู่หว่านฟู้ด จำกัด เป็นบริษัทแปรรูป โดยนำผลไม้แช่แข็งแบบเยือกแข็ง Freeze dry ของนักลงทุนชาวจีน จากเมืองคุณหมิง ที่ชื่นชอบของรสชาติทุเรียนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเห็นโอกาสในการลงทุน เนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ที่ชื่นชอบของชาวจีนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทุเรียนที่มาจากเมืองไทย และตลาดผู้บริโภคของจีนยังเปิดกว้าง เมื่อเทียบกับจำนวนความต้องการของผู้บริโภคทั้งหมดในประเทศจีน จึงได้วางแผนการลงทุนร่วมกับนักลงทุนชาวไทย โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยใช้เงินลงทุนระยะแรกกว่า 700 ล้านบาท เมื่อแล้วเสร็จโรงงานแห่งนี้จะเป็นโรงงาน Freeze dry ที่มีขนาดใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศไทย

——————————-

1,215 total views, 6 views today