องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้ผู้บาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบที่ จ.ยะลา

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้ผู้บาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบที่ จ.ยะลา

——————————-

          เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 62 เวลา 15.45 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ร้อยตำรวจเอก กฤษฎา แสงจันทร์ , ดาบตรี ยอดชาย เอียดแก้ว , ดาบตรี ประเสริฐ ผิวลออ , ดาบตรีชัยมารถ ศรีพานิช และดาบตรี กิตติพันธ์ อักษรแก้ว เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ขณะออกไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี โดยขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง 5 รายมีอาการดีขึ้นตามลำดับ โดยมีนายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ

          โอกาสนี้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้สอบถามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมกล่าวว่า การเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยราษฎร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้รับสั่งให้องคมนตรีเดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา

—————————

942 total views, 6 views today