“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” สร้างความรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ตามแนวพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10

“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” สร้างความรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ตามแนวพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10

——————————————-

            เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 , 2 และ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา รวม 630 คน เข้าร่วม ซึ่งมีนายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          จากนั้นคณะวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2 / 61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” บรรยายในหัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบประวัติศาสตร์ชาติไทย และมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย และเข้าใจการดำเนินงานด้านจิตอาสาตามแนวพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หน้าหอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

—————————-

546 total views, 3 views today