ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์โมลีบรรพต จังหวัดปัตตานี

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์โมลีบรรพต จังหวัดปัตตานี

———————————–

          เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30น. ณ ที่พักสงฆ์โมลีบรรพต (เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล / ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสามัคคี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายอำเภอปะนาเระ, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42, พุทธศาสนิกชนร่วมเดินขบวนทอดผ้าป่าสามัคคี

          เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของคนในพื้นที่และละแวกใกล้เคียง ตั้งอยู่บนยอดเขามะรวด มีเจดีย์ที่ซึ่งเป็นที่เก็บอัฐิหลวงพ่อทวดหนอน เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี การทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อสบทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ ศาลาหลวงพ่อทวดหนอนและเจดีย์ สร้างระเบียงรอบสถูป/ เจดีย์ และบันไดทางขึ้นลง เขาพ่อทวดหนอน เพื่อให้ศาสนิกชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป หลวงพ่อทวดหนอน หรือที่ชาวบ้านอำเภอปะนาเระ เรียกว่า“ท่านสมภาร หรือ สมภารท่านหนอน”

           “ท่านสมภาร หรือ สมภารท่านหนอน”ท่านเป็นพระเถระผู้ขมังเวท ยุคเดียวกับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ ประวัติหลวงพ่อทวดหนอน เป็นคำเล่าสืบต่อกันมาช้านานกว่า๔๘๒ ปี สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและตรงกับรัชสมัยพระมหาจักพรรติ ขณะนั้นพระเจ้าหงสาวดีได้ยกทัพใหญ่มาตั้งอยู่ที่ตำบลลุมพลีได้ ๓ วัน และมีดำริที่จะตีกรุงศรีอยุธยา ในขณะนั้นหลวงพ่อทวดหนอนท่านเป็นพระภิกษุ ที่พระสามีอินทร์พำนักอยู่ในกรุงศรีอยุธยา เมื่อทราบข่าวจากพระเจ้าหงสาวดี ว่าจะเข้าตีกรุงศรีอยุธยา พระภิกษุสามีอินทร์จึงแปลงเพศเป็นชีปะขาวอาสาต่อสู้ศึก จนกองทัพพระเจ้าหงสาวดีแตกพ่ายหนีไป เมื่อได้รับชัยชนะจึงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็น “พระครูอินทรโมลี” ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะสงฆ์แห่งกรุงศรีอยุธยา ภายหลังท่านเกิดความเบื่อหน่ายจึงสละตำแหน่งเจ้าคณะสงฆ์ เดินทางปลีกวิเวกธุดงค์ลงใต้ อาศัยเรือสำเภาพ่อค้า ขณะที่ท่านอยู่ในเรือนั้น ท่านได้เห็นฝูงปลาแหวกว่ายตามเรือมา หลวงพ่อจึงเฉือนเนื้อบางส่วนของท่านให้ปลาเพื่อเป็นทาน เมื่อเรือจอดเทียบท่าที่ปัตตานี หลวงพ่อได้เดินธุดงค์ไปถึงเขามะรวด หลวงพ่อได้ใช้ชะง่อนหินผา ใกล้เขามะรวดนั้นเป็นที่บำเพ็ญญาณ ภายหลังแผลเกิดการเน่าเปื่อยมีหนอนชอนไช หลวงพ่อท่านได้อดทนต่อทุกขเวทนานั้น โดยไม่ได้รักษาบาดแผล ชาวบ้านที่ไดัพบเห็นหลวงพ่อจึงพากันเรียกขานท่านว่า “หลวงพ่อหนอน”หรือ “สมภารหนอน” ระหว่างที่หลวงพ่อหนอนได้พำนักอยู่บนเขามะรวดนั้น ได้มีแมวและสุนัขสองตัวมาอาศัยอยู่กับหลวงพ่อหนอน ต่อมาหลวงพ่อหนอนเกิดอาพาธหนัก ไม่สามารถลงจากเขาเพื่อบิณฑบาตรได้ หลวงพ่อให้แมวกับสุนัขคาบย่ามลงมาจากยอดเขา เพื่อรับอาหารจากชาวบ้านขึ้นไปถวายหลวงพ่อบนยอดเขามะรวดทุกวัน และเมื่อหลวงพ่อได้ถึงแก่มรณภาพ ด้วยท่านั่งสมาธิบำเพ็ญญาณบนแท่นหินหน้าผา ณ ยอดเขามะรวด ชาวบ้านจึงได้ขึ้นไปช่วยฌาปนกิจศพหลวงพ่อทวดหนอน และก่อสร้างสถูปขึ้นบรรจุอัฐิของหลวงพ่อทวดหนอน เพื่อสักการะบูชา จนมาถึงปัจจุบัน

————————————

807 total views, 3 views today