แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ วัดรัตนานุภาพ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ วัดรัตนานุภาพ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

———————————–

        วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.45 น. พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ วัดรัตนานุภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลโต๊ะเด็ง      อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมี พระเทพศีลวิสุทธ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

          ทั้งนี้วัดรัตนานุภาพได้ก่อสร้างอุโบสถขึ้นมา 1 หลัง ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 6 ปี ด้วยงบประมาณ 12 ล้านบาท   อันเกิดจากเจตนารมณ์ของ พระครูประโชติ รัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ ที่ต้องการสืบสานพระพุทธศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ความรู้รักสามัคคี และสร้างความผูกพันในหมู่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ก่อนที่ท่านจะมรณภาพด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทางวัดรัตนานุภาพจึงได้กำหนดให้มีการจัดงานยกช่อฟ้า ผูกพัทธสีมา และปิดทองฝังลูกนิมิต ขึ้น ระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2562 และกำหนดให้มีพิธียกช่อฟ้าอุโบสถขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เพื่อดำรงรักษาให้พระพุทธศาสนาคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สืบไป

—————————

1,098 total views, 6 views today