“ยูเนสโก หนุนเสริมโอกาสทางการศึกษา มอบทุนแก่นักเรียน ตกหล่นที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา”

“ยูเนสโก หนุนเสริมโอกาสทางการศึกษา มอบทุนแก่นักเรียน ตกหล่นที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา”

——————————————

         เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.อำเภอเมืองยะลา สถาบัน กศน.ภาคใต้ จัดพิธีมอบทุนช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียน ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับประชากร วัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับงบประมาณจากองค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนตกหล่นทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 71 ทุน

         ด้านนายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคใต้ เปิดเผยว่า องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ สนับสนุนงบประมาณวงเงิน 2,100,000 บาท ให้กับสถาบัน กศน. ภาคใต้ ดำเนินกิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา แบ่งเป็นกิจกรรมทุนการศึกษาจำนวน 500 ทุน โดยดำเนินการจัดสรรให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 100 ทุน ทุนละ 3,000 บาท พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลาร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนดังกล่าว

         ศึกษาธิการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จำนวนเด็กตกหล่น นอกระบบการศึกษาจังหวัดยะลา มีจำนวน 8,543 คน ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 ได้ดำเนินการนำประชากรกลุ่มนี้ เข้าสู่ระบบการศึกษาได้แล้ว 100 % ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายโดยเฉพาะสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจนี้อย่างต่อเนื่อง มอบหมายให้ครู กศน.ประจำตำบลบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ในรูปแบบประชารัฐ “เคาะประตูบ้านสำรวจประชากรวัยเรียน ที่มีอายุ 3-18 ปี ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา” ตามนโยบายของพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำร่องแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนอยู่นอกระบบการศึกษาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างโอกาสส่งเสริมความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางการศึกษา จนประสบผลสำเร็จ สร้างความโดดเด่นในเวทีอาเซียน ดังเช่นที่ นายอิชิโร มิยาซาวา ผู้แทน UNESCO ได้แสดงความชื่นชมว่าประเทศไทยเป็นผู้นำภูมิภาคอาเซียนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง เริ่มจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมขยายผลดึงเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาทั่วประเทศให้กลับเข้าสู่ระบบได้มากที่สุด ภายใต้หลักการ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

——————————————–

1,155 total views, 6 views today