แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

————————————

       เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.61 เวลา 11.00 น.  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี เป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

       สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ แบ่งพื้นที่กิจกรรมออกเป็น 7 โซน โดย แม่ทัพภาคที่ 4  ได้ร่วมทาสีกำแพงวัดชะเมา และร่วมเก็บผักตบชวา ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนจิตอาสา จ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

———————————————-

 

720 total views, 3 views today