จ.ปัตตานีประชุมอิหม่ามประจำมัสยิดเพื่อคัดเลือกรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

จ.ปัตตานีประชุมอิหม่ามประจำมัสยิดเพื่อคัดเลือกรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

—————————————–

        ที่อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้มีการจัดประชุมอิหม่ามประจำมัสยิดเพื่อคัดเลือกรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี แทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อเป็นไปตามกฎกระทรวง มหาดไทย มาตรา 23 ,25 ใน หมวดออกความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรอิสลาม พ.ศ.2540 โดยมีนายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี เป็นประธานจัดการคัดเลือก มี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจัดการที่เกี่ยวข้อง สำหรับ ตำแหน่งรองประธานกรรมการอิสลามที่ว่างลงนี้ เนื่องจากนายอดุลเดช เจ้ะแน สิ้นสุดจากตำแหน่ง ด้วยเหตุถูกคนร้ายลอบยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน61ที่ผ่านมา

        โดยบรรยากาศภายในงานเริ่มคึกคักตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกามี สมาชิกประจำมัสยิด และคณะกรรมการมัสยิด ทั้ง 12 อำเภอ ต่างเดินทางทยอยมาเริ่มลงทะเบียนกัน จังหวัดปัตตานี มีอิหม่ามประจำมัสยิดที่มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน709 คน มีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ 503 คน ซึ่งมีผู้ถูกเสนอรับการเข้าคัดเลือก 2คน คือนาย เจ่ะนูยี มะและนายรอซาลี บือแน แต่นาย รอซาลี บือแน ได้ขอสละสิทธิถอนตัว จึงมีผลให้ผู้ที่ได้คัดเลือกเป็นรองประธานฯคนใหม่คือนาย เจะนูยี มะ ได้รับเลือก ในทันที

————————————–

 

546 total views, 3 views today