ผู้ว่าฯมุสลิมคนแรกของนราธิวาส เข้านมัสการพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะฯ

ผู้ว่าฯมุสลิมคนแรกของนราธิวาส เข้านมัสการพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะฯ

————————————–

           ผู้ว่าฯมุสลิมคนแรกของนราธิวาส เข้านมัสการพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะฯ โอกาสรับตำแหน่งใหม่ ลั่นวาจาพร้อมบริหาร2ศาสนาไม่แบ่งแยก ขอดูแลทุกข์สุขประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม

           นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มุสลิมคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เข้านมัสการพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ พร้อมพล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ด้วย

           นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส คือพระชั้นผู้ใหญ่ที่ประชาชนในพื้นที่เลื่อมใสศรัทธา และเป็นสัญลักษณ์ของความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะสามารถหลอมรวมใจไทยพุทธและมุสลิมเป็นหนึ่งเดียวกันจนเกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาและแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบและลดความหวาดระแวงของเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน และระหว่างไทยพุทธกับมุสลิม

           ทั้งนี้จะน้อมนำคำสอนของพระเทพศีลวิสุทธิ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที่ และขอให้มั่นใจว่าความเป็นมุสลิมไม่ได้แบ่งแยกให้เกิดการเลือกปฏิบัติ เพราะเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ก็พร้อมจะดูแลทุกข์สุขของประชาชนทุกศาสนาอย่างเป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียมด้วยยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนามาเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

 

1,473 total views, 6 views today