ยะลา แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง แจ้งเตือน 7 หมู่บ้าน อ.ยะหา ระวังน้ำล้นตลิ่ง

ยะลา แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง แจ้งเตือน 7 หมู่บ้าน อ.ยะหา ระวังน้ำล้นตลิ่ง

———————————————

             จากสถานการณ์พายุ “ปาบึก”(PABUK) ทำให้มีผลกระทบต่อปริมาณฝนของภาคใต้ ในช่วง 3-5 มกราคม 2562 สำหรับพื้นที่ยะลา มีฝนตกต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 มีปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมาก และเช้าวันนี้ 4 มกราคม 2562 ฝนเริ่มเว้นช่วง ซึ่งวัดปริมาณน้ำฝนสะสม ที่อำเภอยะหา 147.2 มิลลิเมตร อำเภอธารโต 77.9 มิลลิเมตร อำเภอบันนังสตา 100.3 มิลลิเมตร อำเภอกรงปินัง 164.7 มิลลิเมตร อำเภอกาบัง 125.8 มิลลิเมตร อำเภอรามัน 153.5 มิลลิเมตร อำเภอเมืองยะลา 180.9 มิลลิเมตร และอำเภอเบตง 7.1 มิลลิเมตร จากการตรวจวัดข้อมูลระดับน้ำจากระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กรมชลประทาน และทำการตรวจวัดระดับในคลองยะหา เวลา 7.00 น. เท่ากับ +27.243 ม.(รทก) ต่ำกว่าตลิ่ง 0.527 เมตร และระดับน้ำเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 10-15 เซนติเมตร คาดว่าระดับน้ำสูงขึ้นละล้นตลิ่งในช่วงเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป หากฝนยังตกอย่างต่อเนื่อง           

            โครงการชลประทานยะลา จึงได้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองยะหา บริเวณบ้านกาบุ ตำบลยะหา บ้านอาบอ บ้านละแอ บ้านตาเปาะ บ้านกือยา บ้านชะเมาะ บ้บานกูแบรายอ ตำบลละแอ อำเภอยะหา ให้ติตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง เข้าท่วมบริเวณริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำ

           ขณะที่บ้านเรือนหมู่ที่ 3 บ.เปาะยานิ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง ทำให้น้ำระบายไม่ทัน โดยระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 50 เซนเมตร มีประชาชนจำนวน 3 ครัวเรือน 11 คน อพยพมาอาศัยบริเวณศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ซึ่งนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้นายกาส เส็นโต๊ะเย็บ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา พร้อมด้วยพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ.เปาะยานิ ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค น้ำดื่มแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 3 มกราคม 2562

           ทั้งนี้ ทางอำเภอ หน่วยทหาร และผู้นำชุมชนได้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือ รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและผู้อาศัย ณ จุดพักพิงดังกล่าวแล้ว ตลอด 24 ชั่วโมง

————————————–

963 total views, 15 views today