เติมฝันให้กำลังของชาติ

ลูกหลานจะต้องเติบโตอย่างมีคุณค่า วันหน้าเขาคือพลังของชาติที่เข้มแข็ง

เมื่อ 25 มิ.ย.61 เวลา 1030 น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.กรม ร.3 พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ มอบของขวัญ ไอศกรีม และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับเด็กและผู้ปกครอง ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.14 ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

528 total views, 3 views today