สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ จ.ยะลา คาดแล้วเสร็จช่วงปลายปี 63 นี้

สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ จ.ยะลา คาดแล้วเสร็จช่วงปลายปี 63 นี้

             อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นอำเภอหนึ่งในโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่รัฐบาลได้มีมติเห็นชอบให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ต้นปี 2563 ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่หลายแห่ง พร้อมกับจัดสร้างจุด Landmark แห่งใหม่ที่สำคัญ เช่น จุดชมวิวพื้นกระจก หรือ Skywalk ที่ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งการก่อสร้างนั้นได้กำหนดให้มีทางเดินยื่นออกไปจากหน้าผาประมาณ 61 เมตร พร้อมทั้งมีระเบียงกระจกให้นักท่องเที่ยวได้ชมหมอก ถือได้ว่าเป็นสกายวอล์คที่ยาวที่สุดในอาเซียน ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต สามารถมองเห็นหมอกได้ตลอดทั้งปี

            นางสาวเมลิสสา ยอดขยัน นักพัฒนาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เปิดเผยถึงความคืบหน้าในภาพรวมของทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ว่า ตัวโครงสร้างมีความคืบหน้าไปแล้ว 77 เปอร์เซ็นต์ หากสมบูรณ์ก็จะมาดูการตกแต่งด้านสถาปัตยกรรม และปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ แต่เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 ระบาด ทำให้มีผลกระทบกับการสั่งซื้อวัสดุในการก่อสร้างที่สั่งมาจากประเทศจีน ไม่สามารถขนส่งสินค้าออกนอกประเทศได้ โดยได้กำหนดเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการภายในช่วงปลายปี 2563 นี้

          นอกจากนี้ นายอารี หนูชูสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของสนามบินเบตง ที่ขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างต้องอยู่ชะงักไป แต่ทั้งนี้ภาพรวมถือว่ามีความคืบหน้าไปแล้วเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ หากสนามบินเปิดอย่างเป็นทางการ คาดว่าจะทำให้สกายวอล์ค (Skywalk) ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับอาเซียนมีชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมาก และจะสามารถช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ต่อไป

         อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสกายวอล์ค (Skywalk) ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ยังไม่เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ แต่บริเวณจุดข้าง ๆ การก่อสร้าง Skywalk ยังมีจุดที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับทะเลหมอก และมีการให้บริการรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งกลุ่มของชาวบ้านภายในชุมชนของแต่ละหมู่บ้านให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในการสร้างงานและกระจายรายได้ให้กับชุมชน คาดว่าเมื่อสถานการณ์โรค COVID-19 กลับเข้าสู่สภาวะปกติ จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก

——————————————

 432 total views,  6 views today