กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะแนวปะการังเทียมปะนาเระ

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ปัตตานี ร่วมกับเทศบาลตำบลปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จัดงานวันทะเลโลก ณ หาดปะนาเระ …กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะแนวปะการังเทียมปะนาเระ

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้นักดำน้ำจิตอาสาทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่ปะการังเทียมปะนาเระ นอกจากจะเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ไปพร้อมๆกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้เยาวชนในพื้นที่หันมาใส่ใจเลิกใช้พลาสติก พร้อมทั้งรับผิดชอบกับขยะที่ตนเองใช้ โดยการปูลกจิตสำนึกให้ใช้ถุงผ้า และนำถุงพลาสติกเก่าๆนำกลับมาใช้ใหม่  อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะพลาสติก หวังกระตุ้นกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในประเทศไทย

สำหรับปะนาเระ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้รับความสนใจของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ได้รับผลกระทบของกองขยะ ทั้งขยะในพื้นที่ และ ขยะที่ลอยมากับสายน้ำในช่วงฤดูมรสุม จนส่งผลกระทบกับระบบนิเวศน์และความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเล ปะการัง ซึ่งเป็นขยะที่เกิดจาก กิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อน อาทิ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องเครื่องดื่ม รองเท้า,เสื้อผ้า ถ้วยโฟม,กล่องโฟม บริเวณหาดปะนาเระ

 

 

กิจกรรมต่อเนื่อง คือ การดำน้ำทำความสะอาดปะการะรังเทียมของนักดำน้ำจิตอาสา ส่วนใหญ่แล้วขยะที่เกิดจากการทำประมง อาทิเศษอวน ล้อยาง ทุ่น  โดยขยะทั้งหมดที่นักดำน้ำสามารถเก็บได้ มีจำนวนมากกว่า 300 กิโลกรัม ซึ่งขยะใต้ท้องทะเลที่ทำความสะอาดมานั้นจะมีการคัดแยกขยะจากต้นทางโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป

 

— — — — — — — — — — —

1,320 total views, 3 views today